Başarısız Çocukların Anne ve Babalarında Görülen Ortak Özellik

Techinsider’da yayınlanan bir araştırma, başarısız çocukların anne-babalarının 9 ortak özelliği olduğunu ortaya koyuyor. Gelin şimdi sırayla bu başlıklara bir göz atalım.

  1. Çocuklarının bağımsız olmasını istememe:

1997 yılında Vanderbilt Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynler tarafından sürekli psikolojik olarak kontrol altında tutulan çocuklarda, kendine güven ve kendine yeterlilik duygusunun düşük olmasına yol açtığı belirtildi. Aynı araştırmaya göre, çocukken bağımsızlık duygusunun ebeveynler tarafından daha çok verilmesi, ergenlik döneminde yaşanan akran baskısına karşı koyabilme becerilerinde artışa sebep olduğunu kanıtladı.

  1. Çocuklarına bağırmak:

2013 yılında Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, bağırma, küfür ya da hakaret etme gibi sert sözel disiplin yöntemlerinin uzun vadede çocukların duygusal ve ruhsal sağlıklarına zarar verebileceğini gösterdi. İki yıl süren araştırmalara göre, sert sözel disiplinin sonuçlarının, fiziksel disiplin sonucunda çıkan problemlere benzeştiği gözlemlenmiştir. Fiziksel disiplin adı altında uygulanan fiziksel şiddet/dayak gibi davranışların sonucunda ortaya çıkan davranış problemleri ya da depresif belirtiler sert sözel disiplin (bağırmak…vb) sonucunda da ortaya çıkmaktadır.

  1. Aşırı kontrolcü olmak:

Araştırmalar aşırı kontrolcü bir ebeyeyn olmanın çocuklarda ileri düzeyde kaygı ve depresyona neden olabileceğini gösteriyor. Yaklaşık üç yüz üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmayı yürüten araştırmacılardan birisi, “Aşırı kontrolcü ebeveynleri olduğunu söyleyen öğrenciler, aynı zamanda belirgin bir şekilde daha yüksek depresyon oranına sahipti ve yaşamlarından daha az memnundu” diyor. Üniversite çağındaki yetişkinler ve aşırı kontrolcü ebeveynleri arasındaki depresyon oranı ilişkisi üzerine yapılan daha pek çok araştırma bulunuyor. 2011 yılında Tennessee Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırmada aşırı kontrolcü ebeveynlere sahip çocukların yeni fikirlere daha az açık olduğu, daha çok içe kapanık olduğu ve daha fazla ağrı kesici ilaç kullandığı saptandı.

  1. Çocuklarını belirli bir düzene/saate uymadan yatağa göndermek:

İngiltere’de yapılan bir araştırma, düzensiz uyku saatleri ile hiperaktivite, davranış problemleri, akran sorunları ve duygusal zorluklar gibi kötüleşen davranış puanları arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu. Düzensiz uyku saatleri aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyebiliyor.

  1. Çocuklarına küçük yaşta televizyon izletmek:

2007 yılında yapılan bir araştırma, üç yaşından önce çok fazla televizyon izlemenin, çocukların sözcük dağarcığını, çevrelerine katılımını etkilediğini ve onların ana sınıfında akranlarına göre zorbalığa daha yatkın olmalarına neden olduğunu ortaya koyuyor. Çok fazla televizyon izlenmesi ayrıca okuma ve matematikte geri kalma ya da dikkat problemleriyle de ilişkilendiriliyor. Bazı araştırmalar, “Susam Sokağı” ve “Barney” gibi programların faydalı olduğunu ama bunun da sadece iki buçuk ile beş yaş arasındaki çocuklar için geçerli olduğunu gösteriyor.

  1. Otoriter olmak:

Gelişim psikoloğu Diana Baumride, 1960′larda, temel olarak üç tür ebeveynlik tarzı olduğunu belirledi: Müsamahakar, otoriter ve yetki sahibi. Çocuğu akılcı bir şekilde yönlendiren, “yetki sahibi” ebeveynlik en idealidir. En kötüsü mü? Sürekli talepte bulunan ve açık iletişime kapalı olan otoriter ebeveynler. 2005 yılında yapılan bir araştırma, otoriter ebeveynliğin, çocukların okulda çekingen performans sergilemelerine neden olabileceğini gösteriyor.

  1. Çocuklarının yanında cep telefonu kullanmak:

Bu yıl yayınlanan bir araştırma, ebeveynlerin dikkatlerinin başka yerde olmasının çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini ortaya koydu. Ebeveynin dikkatinin teknolojik materyalleri kullanması sebebiyle dağılması, çocuklarda ilgi eksikliği duygusu yaratmaktadır. Aynı zamanda, çocukları da teknolojik bağımlılığa sevk eder. 2015 yılında Pennsylvania Devlet Üniversitesi, akıllı telefon kullanımının çocukların gelişimi ve refahına yönelik gerçek bir tehlike olduğunu belirtti.

  1. Çocuklarına karşı mesafeli davranmak:

Çocuğumuzla sağlıklı bir bağ kurabilmenin yolu sevgi göstermekten geçiyor. Yapılan araştırmalar, düşük seviyede ebeveyn sevgisinin çocuklarda ve ergenlerde güvensizlik, duygusal zorluklar gibi davranış problemlerine sebep olabildiğinigösteriyor. 1986′da yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynlerinden takdir görmeyen çocuklar ayrıca sosyal olarak içe kapanma ve kaygı problemleri yaşayabiliyorlar.

  1. Çocuklarına şiddet uygulamak:

2000 yılında, davranış problemleri olan birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan bir çalışmaya göre, ebeveynlerinin şiddet uyguladığı çocukların diğerlerine kıyasla çevrelerine daha fazla zarar verdiği ortaya konulmuştur. 2016 yılında Texas Üniversitesi’nin 160.000 çocuk üzerinde yaptığı bir araştırma sonucu, fiziksel şiddetin, zihin sağlığı problemleri ve bilişsel zorluklarla birebir ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir